راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


سخنی با برگزارکنندگان جنشواره درس پژوهی....!

با سلام خدمت شما . درخصوص درس پژوهی در مراحل اجرای طرح چون که این پروژه دارای کار عملی و تهیه فبلم و همچنبن قسمت نظری در حد یک مقاله است لذا تهیه و اجرای این پروژه توسط سرگرو ها دارای هزینه های می باشد. اما متاسفانه در زمان تهیه و اجرای جشنوارها هیچ مبلغی جهت هزینه های کار در اختیار سرگره ها نیست.و حداقل همکاری با گروهای آموزشی در سطح شهرستان صورت می گیرد ،سال گذشته بنده هم بعنوان سرگروه وهم بعنوان یک شرکت کننده در این پروژ ه شرکت داشتیم که در سطح شهرستان نورآباد رتبه اول و در سطح استان مقام دوم را به همراه تیم کسب کردیم در شهرستان و استان هیچ گونه تقدیر و تشکری از کار ما نشد. وحتی یک لوح تقدیر استانی هم برای ما صادر نشد........! حال ما و دیگر دوستان با چه انگیزه ای در پروژه شرکت کنیم من خودم به شخصه چون یرگروه هستم چیز نگرفته ام اعتراضی ندارم اما ما به دبیران وعده دادیم در صورت شرکت در مسابقات اآنان تقدیر به عمل می آید، و متاسفانه هیچ حمایتی حتی از نفرات برتر نشد. لذا اینجانب به بعنوان سرگروه درس مطالعات ویکی از اعضای ستاد درس پژوهی در سطح شهرستان نورآباد از مسولین تقاضا دارم که جهت موفقیت طرح و همچنین هدر نرفتن زحمات دبیرانی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد، در سال جاری به نحو شایسته از شرکت کنندگان و به خصوص نفرات برتر تقدیر بعمل آید.با تشکر از همه عزیزانی که در راستای کبفیت بخشی به امر آموزش و فرایند یادهی_ یادگیری به طور مستمر تلاش می کنند.برچسب ها:
منبع مطلب